İller Bankası Dışkapı Makine Sondaj İdare Binası

İller Bankası Dışkapı Makine Sondaj İdare Binası

iller_01